TRACKERY

 

Dla możliwie największych uzysków energii, panele fotowoltaiczne powinny być ustawione idealnie prostopadle do źródła promieniowania słonecznego. Ciągłe zachowanie takiego ułożenia, ze względu na zmiany pory dnia i roku, nie jest możliwe. Chyba, że skorzystamy z rozwiązania ,jakim jest tracker solarny.

Tracker solarny (nazywany też systemem nadążnym) to konstrukcja, która pozwala instalacji fotowoltaicznej śledzić ruch słońca i ustawiać się do niego w idealnym położeniu.
Instalacje fotowoltaiczne PomarEnergy zwykle są sprzężone z jednym z dwóch rodzajów systemów nadążnych:

• tracker jednoosiowy (single axis solar tracker) – jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku instalacja przesuwa się w tylko w jednej osi – pionowej lub poziomej. Uzyski z tego typu rozwiązania są nawet o ok. 20-30% większe niż w dla fotowoltaiki stacjonarnej.

• tracker dwuosiowy (dual axis solar tracker) – to opcja, która pozwala na poruszanie paneli fotowoltaicznych w dwóch osiach, poziomej i pionowej, co w znacznym stopniu ułatwia ustawienie ich powierzchni prostopadle do osi padania promieni słonecznych. Większy zakres ruchu sprawia, że w tym przypadku, produkcja energii może się zwiększyć o nawet o 40%, w stosunku do tradycyjnej, statycznej konstrukcji.

© 2022 POMAR ENERGY. Wszystkie prawa do treści i obrazów zastrzeżone.
Image